STRUKTURA ORGANIZACJI

W Przedszkolu Miejskim nr 3 w Olsztynie jest 66 miejsc. Funkcjonują tu trzy oddziały mieszane wiekowo. Edukacja, wychowanie i opieka nad dziećmi w każdym oddziale powierzona jest dwóm nauczycielkom, pracującym zmianowo. W pracy opiekuńczo - wychowawczej nauczycielkę wspiera woźna oddziałowa.

 

STRUKTURA ZATRUDNIENIA