Organami Przedszkola Miejskiego nr 3 w Olsztynie są:

1. Dyrektor przedszkola
2. Rada pedagogiczna
3. Rada rodziców

Każdy z tych organów ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych ustawą i odrębnymi przepisami.

Rada Pedagogiczna: zapisy w § 19 Statutu Przedszkola Miejskiego nr 3 w Olsztynie

Regulamin Rady Pedagogicznej