1. Regulamin organizacyjny

 2. Regulamin pracy  

 3. Regulamin bezpieczeństwa  

 4. Regulamin wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami  

 5. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych  

 6. Regulamin Rady Pedagogicznej

 7. Regulamin zarządzania ryzykiem  

 8. Procedura oceny nauczyciela  

 9. Procedura oceny pracy pracowników samorządowych zajmujących stanowiska urzędnicze  

 10. Procedura naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze  

 11. Procedura naboru pracowników obsługi  

 12. Procedura dopuszczania do użytku w przedszkolu programów wychowania przedszkolnego