1. Regulamin organizacyjny

 2. Regulamin pracy  

 3. Regulamin bezpieczeństwa   

 4. Regulamin wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami 

 5. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych  

 6. Regulamin Rady Pedagogicznej

 7. Regulamin zarządzania ryzykiem  

 8. Regulamin udzielania zamówień publicznych do 30 tys. euro

 9. Regulamin oceny nauczyciela   

 10. Procedura oceny pracy pracowników samorządowych zajmujących stanowiska urzędnicze  

 11. Procedura naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze  

 12. Procedura naboru pracowników obsługi  

 13. Procedura dopuszczania do użytku w przedszkolu programów wychowania przedszkolnego