Organami Przedszkola Miejskiego nr 3 w Olsztynie są:

1. Dyrektor przedszkola
2. Rada pedagogiczna
3. Rada rodziców

Każdy z tych organów ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych ustawą i odrębnymi przepisami.

Dyrektor przedszkola: zapisy w § 18 Statutu Przedszkola Miejskiego nr 3 w Olsztynie