Dokumenty dla rodziców związane ze świadczeniem usług przez Przedszkole

Wniosek o zwolnienie z 50% opłaty za pobyt dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny  

Inne

 

Kontrole - wyniki

Raport z ewaluacji zewnętrznej  

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora przedszkola w roku szkolnym 2016/2017  

 

Informacje

Zasady żywienia w Przedszkolu Miejskim nr 3

Informacja o alergenach i produktach powodujących nietolerancje pokarmowe

 

Dobre praktyki pedagogiczne

  1. Udział rodziców w procesie edukacji - zajęcia otwarte  
  2. Zajęcia adaptacyjne dla dzieci trzyletnich  
  3. Wykorzystanie elementów kinezjologii w pracy z dziećmi   
  4. Rozwiązywanie problemów wychowawczych - umiejętność porozumiewania się  
  5. Wyobraźnia bez granic - aktywizujące metody pracy   
  6. Bajka zgadywanka - wielostronna aktywność dziecka  
  7. Bociany w trawie - aktywizujące metody pracy   
  8. W Królestwie Figur Geometrycznych - zajęcia warsztatowe  
  9. Rozwijanie umiejętności właściwego reagowania na przegraną/wygraną