Back to Top

Przedszkole Miejskie nr 3 w Olsztynie

Główny księgowy

Kategoria: AdministracjaOpublikowano: piątek, 16 styczeń 2015 23:56
Odsłony: 347

Obsada i zadania realizowane na stanowisku pracy:

Joanna Urbelewicz

1. Prowadzenie rachunkowości zgodnie z ustawami o rachunkowości, ustawą o finansach publicznych oraz innymi właściwymi przepisami
2. Prowadzenie gospodarki finansowej zakładu zgodnie z obowiązującymi zasadami
3. Kontrola kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych, w sposób zapewniający wstępną kontrolę legalności dokumentów przedkładanych do księgowania w powiązaniu ich z planami finansowymi oraz właściwym gospodarowaniem powierzonym mieniem przedszkola

Czytaj więcej: Główny księgowy

Samodzielny referent

Kategoria: AdministracjaOpublikowano: piątek, 16 styczeń 2015 23:57
Odsłony: 285

Obsada i zadania realizowane na stanowisku pracy:

Ludwika Zalewska

   1. Rozliczanie odpłatności z pobyt i wyżywienie dziecka w przedszkolu
   2. Zaopatrywanie przedszkola w żywność, środki czystości i sprzęt
   3. Pobieranie zaliczek z banku i rozliczanie się z nich wobec księgowej
   4. Nadzorowanie sporządzania posiłków pod względem kaloryczności, wartości odżywczych i składników mineralnych
   5. Sporządzanie jadłospisów dziennych i dekadowych, dziennych raportów żywieniowych
   6. Prowadzenie magazynu spożywczego zgodnie z obowiązującymi przepisami finansowymi i sanitarnymi
   7. Sprawowanie opieki nad całością pomieszczeń i sprzętem przedszkola
   8. Załatwianie spraw związanych z utrzymaniem w stanie używalności pomieszczeń i sprzętu
   9. Prowadzenie nadzoru nad racjonalnym wykorzystaniem środków czystości
  10. Przeprowadzanie zgodnie z obowiązującymi przepisami rocznej inwentaryzacji
  11. Prowadzenie rejestru odzieży ochronnej
  12. Bezwzględne przestrzeganie zarządzeń dyrektora dotyczących zabezpieczenia gotówki